ดาวน์โหลดฟรี

การสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกของ MundaWEB จะได้สนุกกับส่วนลดต่างๆทั้งจากสินค้าและบริการ ช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะส่งต่อส่วนหนึ่งของเงินที่ประหยัดได้ไปเป็นการบริจาคเข้าสู่การกุศล ดำเนินการ ณ จุดของผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB

MundaWEB ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในลักษณะของการบริจาคซึ่งมาจากสิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆคือการซื้อสินค้าและความบันเทิงต่างๆ

การสมัครเป็นผู้ประกอบการค้า

MundaWEB จะจัดแอ็พพลิเคชั่นฟรีให้ผู้ประกอบการค้ารายใหม่แต่ละรายที่จะไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถดาว์นโหลดและใส่ตราสัญญลักษณ์โลโก้ของตนเข้าไปได้

โลโก้/ภาพถ่ายของผู้ประกอบการของค้า MundaWEB บนแอ็พพลิเคชั่นนั้น จะลิ้งค์ (link) โดยตรงไปยังเฟสบุคเพจหรือเว็บไซท์ของผู้ประกอบการค้านั้น

ผู้ประกอบการค้าของMunda WEB สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนลดที่ได้ตกลงไว้ ได้ตลอดทุกวัน เวลา ที่ต้องการ

ผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB สามารถเพิ่มยอดคอมมิชชั่นให้แก่ตนได้ (ซึ่งเป็นจำนวน 5% ของส่วนลดที่ตกลงกันไว้เสมอ) ผ่านทางการขยายจำนวนผู้ใช้แอ็พพลิเคชั่น MundaWEB ของตนไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ ครอบครัว เพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB สามารถเพิ่มรายได้ได้โดยการเปิดใช้แอ็พพลิเคชั่นของ MundaWEB (ซึ่งเป็นจำนวน 5% ของส่วนลดที่ตกลงกันไว้เสมอ) ของลูกค้ารายใหม่ให้พร้อมใช้กับผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB รายอื่นๆ การเปิดใช้และการลงทะเบียนเป็นส่วนของผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB ที่เป็นรายแรกในการเปิดใช้แอ็พฯ เพื่อขายสินค้าและเกิดได้เมื่อมีการซื้อสินค้า

การสมัครเป็นตัวแทน

ทั้งองค์กรการกุศล ผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB และสมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นตัวแทน/ผู้พัฒนาไ

ตัวแทนที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับโบนัส (ซึ่งเป็นจำนวน 5% ของส่วนลดที่ได้ตกลงกันไว้เสมอ) เมื่อผู้ประกอบการค้าและสมาชิก MundaWEB ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนายหน้า

บรรดาหน่วยงานการกุศล ผู้ประกอบการค้าและตัวแทนสามารถขยายการใช้แอ็พพลิเคชั่นของเราเพื่อให้เกิดสมาชิกรายใหม่ๆเข้าสู่เครือข่ายของ MundaWEB ได้ฟรี

ผู้ประกอบการค้าและตัวแทนจำหน่ายของ MundaWEBอาจจะได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษี จากการบริจาคเงินเข้าสู่กลุ่มการกุศลต่างๆ

มาร่วมเป็นตัวแทนกับเครือข่ายของเรา