เกี่ยวกับเรา

ช่วยเหลือ แบ่งปัน และทัศนวิสัยของเรา

MundaWEB เปลี่ยนโฉมตลาด โดยมอบทางเลือกในการบริการด้านตลาดที่ถือว่าดีที่สุดแบบเบสท์-อิน-คลาส ที่โปร่งใสให้แก่ทั้งผู้ประกอบกิจการแบบ SME และผู้บริโภค ทั้งยังช่วยสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังผู้ด้อยโอกาสในส่วนของสังคมซึ่งประสพ กับสภาวการณ์ที่หนักที่สุดซึ่งได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกที่ธุรกิจมี การ เปลี่ยนแปลงในระดับสูงนี้ ทั้งยังบรรดาเด็กๆที่เปราะบาง ผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ รวมไปถึงสถานดูแลสัตว์ และทั้งยังช่วยเหลือโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆทั่วโลกอีกด้วย

เป้าหมาย คือการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมด

 

สมาชิกและผู้ใช้ระบบทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ในหลายๆทางด้วยกันรวมทั้ง

– SMEs สามารถที่จะทำให้แคมเปญการโฆษณาของพวกเขานั้นกว้างขึ้น

– SMEs เพิ่มความ ประทับใจ (loyalty)จากบรรดาลูกค้าประจำ

– SMEs จะได้รับประโยชน์จากการที่มีลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น

– SMEs สร้างรายได้หลายทิศทาง

– SMEs จะให้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี

– ผู้บริโภคประหยัดเงินเมื่อซื้อสินค้าผ่านทางส่วนลดที่น่าพิสมัยและสามารถบริจาคเงินโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆ

– การกุศลและบรรดาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

MundaWEB เป็นเครือข่ายระดับโลกที่ส่งมอบผลประโยชน์ไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด โดยจัดสรรและกระจายผลประโยชน์ที่มีอยู่แล้วเมื่อมีการซื้อสินค้า

ในการซื้อขายแต่ละครั้งในขณะที่มีการขายนั้น ความเป็นหุ้นส่วนกันในการช่วยการกุศลจะเกิดขึ้นทันทีระหว่าง SME กับผู้บริโภค จากการที่ทั้งสองฝ่ายได้บริจาคส่วนลดจำนวนใหญ่ตามที่กำหนดไว้ไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งการศึกษาของเด็กๆที่ยากจน การดูแลผู้สูงอายุ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสัตว์

เราสร้างสรรค์ความเป็นหุ้นส่วนนี้กับลูกค้าSMEของเราและผู้บริโภคของพวกเขาเพื่อที่จะให้ตระหนักถึงทัศนวิสัยของเรา

ที่สำคัญที่สุดคือการที่ได้เห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือในด้านการเงิน

 


เข้าไปดูโฉมหน้าของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายการกุศลของ MundaWEB

Wolfgang Munda

Founder/CEO/Chairman

Paul Lenfant

CO-Founder

Gerard Faivre

Director

Parinda Sunphoh

Director Thailand

Robert Black

Developer

Richard Bradshaw

Developer

Dominique Bard

Sponsor

Vadym Slastnikov

Supporter

Jean-Jacques

Sponsor

Scott Malone

International Business Development

Nils Lenfant

Director France

Vero Lenfant

Sponsor

เราไม่ประท้วง – เรานั่งลงและคิด เราพัฒนา เราออกแบบและทำ – และเราก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับคนนับหลายล้านคนทั่วโลก


ทัศนวิสัยของเรา

1

MundaWEB คือกำลังของโลกในการช่วยเหลือการกุศลและการทำในสิ่งที่ดี

MundaWEB เป็นองค์กรระดับโลก ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการกุศล และสิ่งที่ดีและปลูกฝังจิตสำนึกของผู้คนในสังคม ให้เริ่มเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้อื่นขณะที่มีความสุขอยู่กับ การดำรงชีวิตในแบบฉบับของตน

2

การขยาย

หน่วยงานการกุศล ผู้ประกอบการค้าและตัวแทนของ MundaWEBที่เข้าร่วมจะได้รับรายได้ (ซึ่งเป็นจำนวน5% ของส่วนลดที่ตกลงกันไว้เสมอ) โดยขยายจำนวนการเปิดใช้แอ็พพลิเคชั่นฟรีของเราไปยังสมาชิกรายใหม่ๆ ผู้ซึ่งเข้ามาลงทะเบียนและเริ่มเปิดใช้แอ็พพลิเคชั่นโดยผู้ประกอบการค้าของ MundaWEBรายใดก็ตาม

3

การเปิดใช้

เมื่อมีการเปิดใช้แอ็พพลิเคชั่นนั้น ผู้ประกอบการค้าของ MundaWEB จะมีรายได้ขึ้นมา(ซึ่งเป็นจำนวน 5% ของส่วนลดที่ตกลงกันไว้เสมอ) จากลูกค้าเมื่อมีการใช้แอ็พพลิเคชั่นของ MundaWEB ณ ตัวผู้ประกอบการค้าคนใดก็ตามทั่วโลกที่ร่วมรายการกับ MundaWEB นอกเหนือจากรายได้ในการส่งต่อแล้ว พวกเขายังได้ประโยชน์จากการที่มีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มสายป่านของรายได้และได้ช่วยสนับสนุนหน่วยงานการกุศลต่างๆในเวลาเดียวกัน

4

ด้วยการร่วมมือกันทั้งหมด สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

ทัศนวิสัยของเราคือการปฏิวัติวิถีทางการจับจ่ายใช้สอยของผู้คน ให้เป็นในทางที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย โดยการใช้แบบธุรกิจที่ชาญฉลาด และสามารถเพิ่มการขาย สร้างความมั่งมีและการแจกจ่ายไปยังผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า

สร้างมูลค่าที่สามารถแบ่งปันไปยังผู้ที่ยากจนที่สุดและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ในทันที

ผู้ประกอบการค้าและตัวแทนจำหน่ายของ MundaWEB อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากส่วนลดหย่อนภาษี ที่เกิดจากการบริจาคไปยังกลุ่มการกุศลต่างๆ